Call Center 24 Hours

094-3722255
02-2810931

  • line-icon @orangetech
  • line-icon Orange thailand
ประเมินราคาคลิ๊กเลย

บริการถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน

บริการถ่ายภาพมุมสูง ด้วย Drone DJI Phantom 4 Pro กล้อง 4K รับถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน มีใบอนุญาตการใช้งานโดรน โดยสำนักงาน กสทช.

ราคาค่าบริการ

ประเมินราคาคลิ๊กเลย

ผลงานของเรา

งานถ่ายภาพ : Kui Buri.

งานถ่ายภาพ : Thai Eastern